hlavnÍ BODY NAŠÍ VIZE.

 

• Podpora rodin s dětmi včetně daňových úlev jen pro občany s prokázanou pracovní minulostí. Zrušení neziskových institucí. Jedny práva pro všechny občany ČR.

• Okamžité vystoupení z EU

• Totéž platí o vojenske alianci NATO

• Zachování národní suverenity, identity, kultury a tradic.

• žádný multikulturní svět

• Lidé "ubytovaní" za spáchanou trestní činnos by si měli náhrady za stravu a ubytování uhradit.

• Zrušení exekučního práva a prošetření exekučních praktik.

• Zákon o všeobecném referendu

• Zrušení koalic politických stran.

• Snížení platů a náhrad členům vlády a parlamentu a ostatnim státn.zaměstnancům (komunističtí poslanci za bývalého režimu bez nároků na finanční výhody)

• Osobní, hmotná a trestní odpovědnost politiků a státních zaměstnanců pokud porušením zákona způsobili škodu státu.

• Okamžité zrušení promlčovací doby. Úplné prošetření tzv. PRIVATIZACE. Pokud by došlo k trestnému činu, nebo nevýhodné smlouvě vůči státu, vše zpět státu vrátit. Pokud by nebylo možné nemovitost vrátit, uhradit státu finanční ztráty v nynější hodnotě v plném rozsahu.

• Snížení počtu poslanců na polovinu.

• Zrušení druhé komory parlamentu – Senátu,

• Odvolatelnost politiků a kontrolu jejich majetku včetně rodinných příslušníků

• Financování politických stran ze státního rozpočtu dle výsledku voleb a členskými příspěvky.

• Zrušení dotací pro jídelny (a nejen jídelen) na všech stupních určené politickým činitelům. Neni důvod se přejídat z peněz daňový poplatniků.

• Omezit moc a nedotknutelnost soudců, přímou volbou - podmínka 20let práv. praxe

• Okamžité ukončení zahraničních misí armády ČR bez mandátu OSN

• Odmítnutí snah o výstavbu cizích vojen. základen na území ČR (a zrušit současné pokud existují)

• Ochrana státnich hranic a zrušení kvót pro přijímání nezákonných přistěhovalců (pokud se nevystoupí z EU). NE nelegální migraci

• Bude-li ze strany občanů zájem, uspořádalo by se referendum o znovu vytvoření Československa (federace). .