DokÁzali nĚCO, O ČEM SE KSČ MOHLO JENOM ZDÁT.

• Totalní plánovANÉ rozkrÁDÁní Československa komunistickými předáky v čele s PrognostickýM ústavem.

• Nastolení diktatury mocenské skupiny lidí kteří ovládli politicko ekonomické dění, a přes nezákonnou “privatizaci” přivlastnění téměř celého Československého majetku.

• Díky politickým vlivům ovládli zákonodárství do takoVé mÍry, že si zákony upravili na tu úroveň že zlegalizovali své finanční a majetkové rozkrádání.

• Úprava zákonů znemožňuje jakýkoliv svobodný projev a veřejnou kritiku ať už jednotlivce nebo skupiny. Vždy se najde paragraf jak nevhodného jedince či skupinu umlčet a odstranit z veřejného dění.

• Člověk jako takový je po mnohaleté vláďe těchto vladnoucích skupin moralně rozložen, zdeptán, zmítán v beznaději že by se mohl zapojit svým hlasem ke kladným změnám v rozhodování stÁtu.

 

Duben 2017 Obnova CR

Dění & Zajímavosti

Budouci příspěvky

Čti více